Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Rozwoju Szarwarku "Szarwark"

Prezes                -    mgr Marcin Grabka

Wiceprezes        -    mgr Monika Żurawska

Skarbnik            -    mgr Alicja Lulek

Sekretarz          -    mgr Barbara Pasternak

Członek              -    mgr Ewa Dorecka
Comments